Vše o životě a pro život!!


Bible - Znáš ji?

- Ó, promiňte! Nechtěl jsem rozvířit tolik prachu. Jen mě zajímalo, kdo se to skrývá po d takovým tlustým šedým závojem.
- Skrývá? Co to říkáte? Já že se skrývám? To je smutné! Chci přece, aby mě lidé četli. Nechci ležet pod vrstvou prachu. Vždyť jsem přece BIBLE!!
- Bible? Aha! A to má na mě udělat nějaký dojem? Knih je přece jako mořského písku. Co je tedy na Vás tak zvláštního? Jistě, působíte docela pěkným dojmem. Solidní výtisk v jednom svazku. Dobrý papír. Především je nápadný Váš objem. Moment, počkejte - Cože, skoro tisíc stran? Kdo tolik píše?
- Víte, Já jsem vlastně celá knihovna. To naznačuje už můj název. Je totiž řeckého původu a znamená v doslovném překladu "knihy". jsem sbírkou 66 knih, které byly napsány v průběhu 1500 let. K mým autorům patří kněží a králové, vzdělaní lidé, ale i rybáři a řemeslníci.
- Moment, pomalu. Ale vysvětlete mi, prosím, jak se mohlo tolik knih z tak různých časových období a od tak odlišných ¨pisatelů vejít do jedné knihy? To musí být pěkný zmatek!
- Konečně se dostáváme k tomu, abychom hovořili o mém obsahu. Proč mohlo být těchto 66 knih sjednoceno v jednom svazku? Protože mají všechny jediné téma: Boží dějiny s člověkem. Kdo mne čte, ten se dozví, kdo je Bůh. Nebo jinak vyjádřeno: jaký je Bůh. Jak jedná a co od lidí očekává. Dává poznat, proč člověk žije a jaký je jeho životní cíl. A také proč je vnitřně tak nevyrovnaný. Otevřete nyní moje první stránky. Vidíte, je tu nejdříve obsah, jako u jiných knih. Ten vám ukáže, že moje knihovna má dvě oddělení. Prvníje pojmenováno "Starý zákon", druhé "Nový zákon". Starý zákon začíná od stvoření světa. Vesmír a člověk nevznikl náhodou, stvořil je totiž Bůh - to se tam všechno píše. Bůh dal člověku jedinečný úkol. Pověřil ho, aby v jeho zastoupení ochraňoval ostatní stvoření  na zemi. Ale člověk se nespokojil jen s úlohou zástupce. Chtěl se stát sám číslem jedna. Odloučil se od Boha, což přineslo hrozné následky pro něho i pro celé stvoření. Z ochránce prostředí se stal jeho ničitel.
- Myslíte, že problémy, které nám lidem přerůstají přes hlavu, například devastace přírody, jsou toho důsledkem? A o tom všem se píše v Bibli?
- Samozřejmě. U mne se můžete dočíst, kde a jaké jsou kořeny této skutečnosti. Dám vám také odpověď na otázku, co se vlastně stalo s člověkem. Proč je stvořením, které na jedné straně dovede činit velkolepé věci, a na druhé straně je schopno hrozné brutality a zla.  Naštěstí nezůstává Starý zákonjen u této analýzy, ale spíše ukazuje, jak se Bůh vždy znovu a znovu snažil navázat s člověkem kontakt. Neustále ho vybízel, aby se k němu vrátil. Zvolil si izraelský národ, aby v něm přinesl celému lidstvu zvěst o vysvobození. Nakonec - a o tom se pojednává v druhé části, v Novém zákoně - Bůh sám přichází v osobě Ježíše Krista na tuto zem. V Ježíši ukazuje Bůh zřetelně, jak si vlastně život člověka představuje. Ale ještě víc - v Ježíši Bůh řeší i problém lidské viny. Ve své lásce se postaral o to, aby přerušené vztahy mezi Bohem a člověkem byly skrze Něho znovu obnoveny.
- No dobře. Vysvětlení, které jste uvedla, se zdá být nadějné. Ale když těchto 66 knih psalo tolik různých lidí a v tak velikém časovém rozmezí, pak přece nemůže nikdy dojít kjednotnému záměru!
- Ptal jste se na začátku, zda jsem snad něco zvláštního. Aniž bych chtěl být neskromná, musím vás ujistit: ANO, jsem! Ne kvůli mé velikosti, ani ne kvůli kvalitě papíru, ale kvůli mému obsahu. Podívejte se: Všichni, kteří mě četli, si povšimli, že tvořím i přes velký počet autorů jednotný a obsahově souvislý celek. A že jsem, přes své vysoké stáří, stále velmi aktuální.
- Jak si to vysvětlujete?
- To spočívá v tom, že sám Bůh stojí za lidmi, kteří mě psali. Postaral se o to, aby jeho poselství předali dál. Musí je slyšet lidé všech časů a na všech místech země, aby se vrátili zase do společenství se svým Tvůrcem!
- Rozuměl jsem Vám dobře? Vaše úloha je přivést člověka znovu do spojení s Bohem?
- Přesně tak. Jsou lidé, kteří mě čtou jako knihu dějin. Dávám sice zprávu o velkém počtu dějinných událostí, ale to není všechno. Jsou zase lidé, kteří mě čtou jako návod k životu s vysokou morálkou. Nabízím skutečně solidní základy k vzornému životu. Ale jsem něco víc, mnohem víc, než nějaká dějeprava nebo sbírka dobrých pravidel a zákonů. Ve mně a skrze mě hovoří Bůh k člověku. Skrze mě chce člověka obdarovat. A skrze mě chce člověka znovu povolat do svého obecenství. Rozumíte mi teď, když považuji za lidskou katastrofu, že se na mně tvoří silná vrstva prachu?
Měli byste tedy zájem?? Chtěli byste se více dovědět o této knize knih? Měli byste tedy začít číst Bibli. Velkou pomocí při čtení Bible může být plán na její čtení. Každého dne se v něm krátce vyloží biblické slovo. Podněty k přemýšlení a otázky pomáhají, aby se Bible stala osobní pomocí ve všedních dnech. takový rozvrh čtení vydávají téměř všechna křesťanská společenství v různých formách. Například: "Na každý den", "Hesla", "Ranní chvilky", které si můžete obstarat v místních křesťanských společenstvích před začátkem nového roku. Zvláště pro mládež je velmi oblíbený časopis "Deník mladých", vydávaný křesťanskou misií Nová naděje. Přejeme vám radostné a požehnané čtení knihy knih - Bible! Kdo tak upřímně činí, nebude toho litovat!!