Vše o životě a pro život!!


Bezpečný návrat

U pobřeží Francie leží ostrv Noirmoutier, který s pevninou spojuje asi 5 km dlouhá silnice. Lze ji použít jen v době odlivu po dobu asi 4 hodin. Čas, kdy je možné se bezpečně z ostrova vrátit, udávají turistům tabule, které jsou na kraji silnice.
Nezodpovědný řidič. Filip a jeho rodiče byli na výletě na tomto ostrově. Krásný den rychle utíká. Otec náhle říká: "Pojďte, už musíme zpátky!" Nesjou jediní, kteří se vydávají na zpáteční cestu. Filip se rozhlíží a ještě nevidí známky přicházejícího přílivu. Ví však, že otec sleduje čas, který četl na informační tabuli. Když přijeli na pevninu a ohlédli se zpátky, uviděli, jak silnice rychle mizí pod vodou. Ale co to? Nějaké auto se ještě z ostrova vrací a je asi v polovině cesty. Všichni s napětím sledují, jak to dopadne. Pasažéři nakonec musí opustit auto a uchýlit se na jednu ze záchranných věží u silnice, protože rychle stoupající příliv už další jízdu znemožnil. Nějaký člun se vydává, aby je přivezl na břeh. Auto zaplavuje voda. Snad další odliv umožní jej odtáhnout na pevninu. "Tati, ti lidé neumí číst?" ptá se Filip. Umí, ale buď nepovažovali za důležité si tabuli přečíst, nebo nevěřili tomu, co je tam napsáno."
Důležité informace. Mnoho lidí, zvláště mladých, se dostává do složitých životních problémů často jenom proto, že jednají stejně nezodpovědně, jako řidič, který ignoroval upozornění na tabuli. Nezajímají se o Knihu života - Bibli, která je takovou informační tabulí s životně důležitými informacemi. Sděluje pravidla pro život a dává rady, jak je možné přejít na druhý břeh. Ukazuje záchranu, věčný život skrze Pána Ježíše. Je potřebné číst Bibli, správně jí rozumět a věřit tomu, co je v ní napsáno. Bůh sám nás pak povede a bude chránit od zbytečných životních havárií.
"Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. Choďte po všech cestách, jak jsem vám přikázal, a povede se vám dobře." (Jeremiáš 7.23).