Vše o životě a pro život!!


Bemer 3000

Podpora a udržování zdraví zcela novým vyjímečným impulsem!! 


Terapie elektromagnetickým polem je stejně přirozená jako magnetické pole Země
Bemer 3000 se používá:
ke zdravotní prevenci – posílením samoregulačních procesů 
v medicínské terapii – aktivací samoregulačních procesů
ve vrcholovém sportu – optimalizací výkonu
v managementu – zvyšováním a udržováním výkonnosti
ve veterinárním lékařství – aktivací samoregulačních procesů 
My všichni jsme denně vystaveni přirozenému magnetickému poli Země. Magnetické pole Země je současně ochranným štítem před nebezpečnými paprsky gama z vesmíru a současně aktivuje a stimuluje procesy látkové výměny v každé buňce živého organizmu. Současným moderním způsobem života je živý organizmus vystavován rušivým polím, které pozitivní působení přirozeného magnetického pole oslabují. Stres a nezdravé životní prostředí zatěžují živý organizmus. Samoregulační mechanizmy jsou narušovány. To vede k oslabení organizmu a k jeho menší odolnosti proti nemocem. Při výběru elektromagnetickéhopřístroje dbejte vždy na signál BEMER. Pouze patentované výrobky BEMER 3000 zaručují širokospektrální stimulaci organismu na základě Bie-Elektro-Magnetické-Regulace-Energie peciálním patentovaným signálem profeora Dr. Wolfa Kafky.
BEMER INSTITUT  Vám nabízí kompletní systém prevence i lečby Vašich potíží.   
BEMER INSTITUT se zabývá od roku 2005 léčbou a koordinací lékařského výzkumu léčebných účinků přístroje BEMER 3000, seznamováním odborné i laické veřejnosti s tímto přístrojem nejen formou odborných přednášek a seminářů, ale i při osobních setkáních s jednotlivci. Během své činnosti jsme pomohli již stovkám pacientů a získali pro terapii signálem BEMER 3000 mnoho příznivců jak z řad lékařů, tak z řad laické společnosti. Při výzkumu a aplikaci přístroje BEMER 3000 spolupracujeme s lékařskými a vědeckými pracovišti v České republice (Akademie věd ČR, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, atd.) i v zahraničí.
Vědecké výzkumy ukázaly, že použití signálu BEMER podporuje vlastní samoregulační mechanizmy a tím pomáhá k odstranění vyvolaných poruch. Bemer 3000 napomáhá při léčení:  /další info proklikem/
alergie                                       
artróza 
astma 
Bechtěrevova choroba 
BEMER a elektrosmog 
Cronova nemoc a Colitis ulcerosa                     
deficit pozornosti 
degenerace makuly 
diabetes mellitus 
Implantáty 
Kardiostimulátor                                                                    
léčba bolesti 
léčba fraktur a fyzických traumat 
migréna 
nádorová onemocnění                                  
Parkinsonova choroba 
poruchy srdečního rytmu 
překyselení organizmu 
roztroušená skléróza 
sarkodióza 
srdeční oběhové choroby 
syndrom deficitní pozornosti 
tinitus (ušní šelest) 

Cena: podle požadovaného výběru a sestavy zboží 

Video :  ZDE
Kontaktní lístek :  ZDE 
Uveďte doporučitele: Hana Cenková, Brno, 775077617