Vše o životě a pro život!!


10x NE radaru

- Umístěním radarové základny USA bychom se stali nástrojem jednostranné americké zahraniční politiky určované snahou o světovou hegemonii. Spojeným státům by příslušelo výhradní velení a řízení operací protiraketové obrany.
- Plánovaný americký radar by byl součástí neustále zdokonalovaného globálního systému raketové obrany USA budované na souši, na moři, ve vzduchu i ve vesmíru. Tato síť radarů, družic, (anti)raket narušuje strategickou mocenskou rovnováhu, zvyšuje mezinárodní napětí a provokuje nové závody ve zbrojení, které hrozí přenést i do vesmíru.
- Uvažovaný americký radar by byl součástí systému, jenž umožní Spojeným státům zaútočit na jiné země bez obav z následné odvety
- Radar je bezpečnostním rizikem, v případě konfliktu mezi státy vlastnícími balistické rakety přednostním cílem.
- Jednání o radaru odporují demokratickým principům. Zapojení ČR do systému americké raketové obrany prosazuje hrstka politiků proti vůli většiny občanů, kterým bylo a je bráněno se k tak závažné věci vyjádřit ve volbách či v referendu.
- Neznáme účinky tak výkonného radaru na své okolí, ať již jde o život lidí či přírodu.
- K vybudování radaru nás nenutí žádné spojenecké závazky. Šlo by o zcela novou dvoustrannou smlouvu mezi USA a Českou republikou. Radar nebude integrován do struktur Severoatlantické aliance. 
- Česká republika by fakticky přišla o plnou suverenitu nad částí svého území
- Naše místo je v Evropě. Sousední státy jako Slovensko či Rakousko s radarem nesouhlasí. Přehnané zdůrazňování „transatlantické vazby“ brzdí rozvoj samostatné Společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie, která je ze strany USA a České republiky vědomě obcházena.
- Smlouva s USA je pro ČR nevýhodná. Dohoda o radaru byla sepsána na dobu neurčitou, v podstatě ji nelze vypovědět bez hrozby roztržky s USA. Ve smlouvě se ČR vzdává možnosti dožadovat se naplnění bodů této smlouvy u mezinárodních institucí. Americká strana dostala právo radar modernizovat a měnit tak jeho výkonové parametry.